Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Palmeno Wireless B.V., Randstad 22 15, 1316BN Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37111699.

Versie: 25-05-2018 versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, WiFi loginportal en WiFi Management Systeem en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, WiFi loginportal en WiFi Management Systeem verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier, voor het aanmaken van een account of inloggen op het WiFi netwerk), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Palmeno Wireless B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Palmeno Wireless B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot het WiFi netwerk van uw verblijfslocatie; afhankelijk van de gekozen loginmethode kan de naam, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer en/of bankgegevens gevraagd worden om toegang tot het WiFi netwerk mogelijk te maken. Daarnaast wordt het MAC-adres van uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) geregistreerd en gekoppeld aan uw login account. Deze gegevens worden bewaard overeenkomstig de geldigheidsduur van de gekozen loginmethode.
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze WiFi Management Systeem; via het Palmeno dashboard worden uw persoonsgegevens en die van uw gasten verwerkt zodat u uw WiFi netwerk kunt beheren en managed WiFi toegang kunt bieden aan uw gasten. Deze gegevens worden bewaard zolang u gebruik wenst te maken van onze diensten.
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; via het contactformulier van onze website laat u uw naam en e-mailadres achter zodat we contact met u kunnen opnemen. Deze gegevens worden bewaard indien u een aanbieding wenst te ontvangen of klant bent/wordt van Palmeno Wireless B.V.
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt; NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, geslacht, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer en bankgegevens worden bewaard voor administratieve doeleinden zoals facturatie, debiteuren- en crediteurenbeheer. Deze gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar overeenkomstig de gestelde bewaartermijn van de Belastingdienst omtrent administraties.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • bankgegevens;
 • MAC-adres;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website, WiFi loginportal en WiFi Management Systeem verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Palmeno Wireless B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op de Palmeno website worden uitsluitend cookies gebruikt om de website beter te laten werken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Sity Hosting of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Hiervoor maakt Palmeno Wireless BV gebruik van Analytics-cookies van Google waarmee we een bewerkersovereenkomst hebben gesloten. Om het gebruik van de Google Analytics-cookies privacy vriendelijk te maken hebben we het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, gegevens delen met Google uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door bovengenoemde maatregelen te nemen mag Palmeno Wireless BV volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens met Google Analytics-cookies persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken zonder hun voorafgaande toestemming.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website (https://www.palmeno.nl/contact), ons een e-mail te sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of door telefonisch contact met ons op te nemen via 036-3020023 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Palmeno Wireless B.V.
Randstad 22 15
1316BN Almere
t. 036-3020023
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
i. https://www.palmeno.nl
KvK nummer 37111699

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.